PROMOCJA KUPONOWA RABAT 20 ZŁ OLIMP- sklep w Galerii Olimp

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „RABAT 20 ZŁ”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BENEDETTO SP. Z O.O.

 

1. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.1. Regulamin organizowany przez BENEDETTO SP. Z O.O Programu lojalnościowego

[zwanego dalej „Programem”], przeznaczonego dla stałych klientów jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a BENEDETTO SP. Z O.O., będącym właścicielem i organizatorem programu.

1.2. Program rozpoczyna się dnia 01.05.2020 r. i trwa do 30.06.2020 r., obejmuje sklep „Produkty Benedyktyńskie” znajdujący się w Galerii Olimp Al. Spółdzielczości Pracy 34/7.

1.3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera umowę / akceptuje regulamin z BENEDETTO SP. Z O.O. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym regulaminie [zwanym dalej „Regulaminem”]. Jeżeli posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, odebraniem karty oraz przejęciem zgromadzonych pieczątek / podpisów.

1.4. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

1.5. Karta lojalnościowa jest na okaziciela. Benedetto sp. z o.o. nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych.

2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, KARTA LOJALNOŚCIOWA

2.1. Klient otrzymuje kartę po dokonaniu zakupu, co najmniej na kwotę uprawniającą

do otrzymania 1 pieczątki / podpisu.

2.2. Gromadzenie pieczątki / podpisu rozpoczyna się od momentu otrzymania karty lojalnościowej.

2.3. Każda Karta Lojalnościowa posiada numer.

2.4. Karta lojalnościowa stanowi własność Benedetto sp. z o.o. i jest wydawana Uczestnikom

bezpłatnie, nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą oraz nie może być zbywalna na rzecz osób trzecich.

3. KORZYSTANIE Z KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

3.1. Uczestnik rozpoczyna gromadzenie pieczątek / podpisów od momentu otrzymania karty lojalnościowej. Pieczątkę / podpis otrzymuje się za zakupy w sklepie „Produkty Benedyktyńskie”, który znajduje się w Galerii Olimp Al. Spółdzielczości Pracy 34/7.

3.2. Za zakupy o wartości minimum 20 zł z (wyłączeniem napojów alkoholowych) uczestnik otrzymuje 1 pieczątkę / podpis. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo (1 paragon) - nie można sumować paragonów. Jeżeli na 1 paragonie wartość zakupów jest wielokrotnością 20 zł – klient otrzymuje odpowiednią do tej wielokrotności ilość pieczątek / podpisów. Pieczątki / podpisy można otrzymać wyłącznie za całkowitą wielokrotność kwoty 20 zł, kwota poniżej 20 zł nie upoważnia do otrzymania pieczątki / podpisu. Pracownicy sklepu mają obowiązek naliczenia punktów przy każdych zakupach o wartości minimum 20 zł.

3.3. W celu zapisu pieczątek / podpisów na karcie, uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi w czasie regulowania zapłaty za zakupy. Uzyskane pieczątki / podpisy zostaną zapisane na karcie.

3.4. Za podstawę do zapisania pieczątek / podpisów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza Karty. W przypadku złamania tej zasady Karta będzie natychmiast zatrzymywana.

3.5. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi pieczątkami / podpisami są rozpatrywane w ciągu 2 dni od daty zakupu i muszą być udokumentowane paragonami kasowymi.

3.6. Pieczątki/podpisy zebrane w czasie trwania programu lojalnościowego „Rabat 20 zł” można zbierać do 30.09.2016 r.

4. USZKODZENIE, ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE KARTY

4.1. BENEDETTO SP. Z O.O.,. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty.

5. WYMIANA PIECZĄTEK / PODPISÓW NA RABAT

5.1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych pieczątek / podpisów na rabat w wysokości 20 zł przy 11 zakupach, o ile zgromadził 10 pieczątek / podpisów na Karcie. Wartość zakupów z wykorzystaniem Karty w celu uzyskania rabatu muszą wynieść przynajmniej 20 zł.

5.2. Karta programu lojalnościowego „Rabat 20 zł” z 10 pieczątkami / podpisami można wykorzystać do 30.06.2016 r. Pieczątki / podpisy na karcie lojalnościowej „Rabat 20 zł” po 30.06.2016 r. są anulowane.

5.3. Uczestnik ma prawo uzyskać rabat wyłącznie w sklepie „Produkty Benedyktyńskie” który znajduje się w Galerii Olimp Al. Spółdzielczości Pracy 34/7.